Lam Quang Nhat分享了征服Aquathlon锦标赛的秘密

Lam Quang Nhat分享了征服Aquathlon锦标赛的秘密
  Lam Quang Nhat获得了协调的三等奖。照片:NVCC。

  Lam Quang Nhat分配了本周的练习时间表,以避免抑郁。照片:NVCC。

  运动员游泳尝试Aquaman越南的水下赛车。照片:Giang Huy

  thanh lan